Regulamin

Regulamin zakupów

§1

Właścicielem Sklepu jest firma : ehause Pawel Pol z siedzibą w Chester  , adres email: uk@shop.ehause.eu

Nie jesteśmy w VAT. Wystawiamy rachunki , faktury bez VAT.

§2

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

§3

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§4

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto . Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamowienia przez Klienta.

§5

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

§6

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§7

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Udostępnia się również możliwość odbioru towaru przez klienta osobiście bez kosztów.

§8

W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§9

Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez koszyk dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

c) SMS-em 

§10

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

§11

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczegolności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§12

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

b) osobiście ( bez kosztów dostawy ) – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru.

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

§13

Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

§14

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§15

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (e'mail).

§16

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

§17

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

§18

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§19

Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne, lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji, jak również zniekształcenie opakowań produktów w drodze przesyłki pocztowej.

§20

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

§21

Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§22

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§23

Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, ktore wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.