Bezpieczeństwo

Informujemy, że nie przetwarzamy w celach marketingowych, ani nie udostępniamy danych osobowych Klientów Naszego sklepu.

Jedynym wyjątkiem jest przekazanie informacji o miejscu dostarczenia przesyłki firmie pocztowej, z którą współpracujemy w zakresie dostarczania naszych przesyłek.